Formularz zgłoszeniowy

SOLAR STUDIO

EKSPERT W DZIEDZINIE OPALANIA

Warunkiem rozpoczęcia procedury przystąpienia przez kandydata na franczyzobiorcę do systemu  jest wypełnienie przez niego Kwestionariusza Zgłoszeniowego Potencjalnego Franczyzobiorcy (KZPF). Po otrzymaniu zgłoszenia franczyzodawca przeprowadzi weryfikację ich treści, co pozwoli mu zorganizować spotkanie z wybranymi kandydatami na franczyzobiorców. Zgłoszenia można dokonać za pomocą poniższego formularza on-line na tej stronie.
Nie wahaj się!
Wypełnij formularz, to nic nie kosztuje.

  A. DANE TELEADRESOWE KANDYDATA

  TakNie

  B. INFORMACJE O KANDYDACIE

  zatrudnienie na umowę o pracęumowa o dziełoumowa zlecenieprowadzona własnej działalności gospodarczejprowadzę gospodarstwo rolniczeinne
  TakNie
  kredytDofinansowanie z programu UErodzinainne
  TakNie
  TakNie

  C. DANE PROPONOWANEJ LOKALIZACJI - wypełnia Kandydat posiadający tytuł prawny do lokalizacji

  (M) Miejska (ulica handlowa, pasaż, otoczenie innych salonów)(B) Turystyczna (miejsce związane z turystyką)(P) Poza miastem (lokalizacja przy głównej drodze dojazdowej do miasta)Mieszana (lokalizacja częściowo uwzględniająca cechy kategorii (M), (B), (P))
  TakNie
  Jeżeli posiadają Państwo zdjęcia lokalizacji - prosimy przesłać je na adres franczyza@solarstudio.com.pl

  D. Dodatkowe informacje, uwagi

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji kandydata do systemu franczyzowego Salonów Solaryjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst.jedn.Dz.U.02.101.926 z póżn.zm)
  [recaptcha]
  Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę.